e-Services

บริการออนไลน์

สถิติการศึกษา
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและกิจกรรม

News&Events
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ/รับสมัคร

กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 27, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 26, 2022

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 26, 2022

ศค.จชต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 26, 2022

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 25, 2022

ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Admin ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 25, 2022

Event Calendar

ปฏิทิน
กิจกรรม

องค์กรหลัก

องค์กรหลัก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้