Day: กันยายน 12, 2022

ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…