กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ร่วมบรรยาย จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในยุคความปกติใหม่

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต.ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ ๙

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสืออาสาจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 9

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ระดับ จชต.

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เสริมสร้างเครือข่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้”

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ร่วมพิธีเปิดและสังเกตุการณ์ กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล”

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

/*! elementor – v3.7 […]
กันยายน 28, 2022

ศค.จชต.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565

/*! elementor – v3.7 […]